ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ปิยธิดา ศรีรักษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทัสสนี นุชประยูร , มุนี เศรษฐบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745843172 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32498
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

บรรณานุกรม :
ปิยธิดา ศรีรักษา . (2537). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยธิดา ศรีรักษา . 2537. "ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยธิดา ศรีรักษา . "ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ปิยธิดา ศรีรักษา . ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.