ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความไว้วางใจทางการเมืองและความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ทางการเมืองของชนชั้นนำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความไว้วางใจทางการเมืองและความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ทางการเมืองของชนชั้นนำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : พงศธร สัจจชลพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พฤทธิสาณ ชุมพล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745677191 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32435
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
พงศธร สัจจชลพันธ์ . (2530). การศึกษาความไว้วางใจทางการเมืองและความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ทางการเมืองของชนชั้นนำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดสกลนคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร สัจจชลพันธ์ . 2530. "การศึกษาความไว้วางใจทางการเมืองและความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ทางการเมืองของชนชั้นนำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดสกลนคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร สัจจชลพันธ์ . "การศึกษาความไว้วางใจทางการเมืองและความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ทางการเมืองของชนชั้นนำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดสกลนคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
พงศธร สัจจชลพันธ์ . การศึกษาความไว้วางใจทางการเมืองและความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ทางการเมืองของชนชั้นนำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดสกลนคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.