ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 200 เควี 50 เฮิรตซ์ 10 เควีเอ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 200 เควี 50 เฮิรตซ์ 10 เควีเอ
นักวิจัย : ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำรวย สังข์สะอาด , ไพบูลย์ ไชยนิล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745695424 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32275
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์ . (2531). การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 200 เควี 50 เฮิรตซ์ 10 เควีเอ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์ . 2531. "การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 200 เควี 50 เฮิรตซ์ 10 เควีเอ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์ . "การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 200 เควี 50 เฮิรตซ์ 10 เควีเอ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์ . การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 200 เควี 50 เฮิรตซ์ 10 เควีเอ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.