ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดตัวรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชากรไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดตัวรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชากรไทย
นักวิจัย : ปริญญา โพธิสัตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กนก วงษ์ตระหง่าน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745799254 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
ปริญญา โพธิสัตย์ . (2535). การกำหนดตัวรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชากรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญา โพธิสัตย์ . 2535. "การกำหนดตัวรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชากรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญา โพธิสัตย์ . "การกำหนดตัวรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชากรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ปริญญา โพธิสัตย์ . การกำหนดตัวรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชากรไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.