ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้
นักวิจัย : สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/97836
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร . (2553). การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร . 2553. "การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร . "การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร . การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.