ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
นักวิจัย : อรทัย วิมลโนธ , ภคนันท์ อุ่มแจ่ม , ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/97802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรทัย วิมลโนธ , ภคนันท์ อุ่มแจ่ม , ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล . (2553). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรทัย วิมลโนธ , ภคนันท์ อุ่มแจ่ม , ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล . 2553. "การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรทัย วิมลโนธ , ภคนันท์ อุ่มแจ่ม , ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล . "การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อรทัย วิมลโนธ , ภคนันท์ อุ่มแจ่ม , ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล . การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.