ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นักวิจัย : พีระพล งามขุนทด
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745819476 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
พีระพล งามขุนทด . (2535). ความคิดเห็นของครูสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีระพล งามขุนทด . 2535. "ความคิดเห็นของครูสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีระพล งามขุนทด . "ความคิดเห็นของครูสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
พีระพล งามขุนทด . ความคิดเห็นของครูสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.