ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
นักวิจัย : นภาพร ชโยวรรณ , พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ศิริวรรณ ศิริบุญ
คำค้น : ภาวะเจริญพันธุ์--ไทย , คุมกำเนิด--ไทย , ไทย--ประชากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภาพร ชโยวรรณ , พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ศิริวรรณ ศิริบุญ . (2531). รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร ชโยวรรณ , พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ศิริวรรณ ศิริบุญ . 2531. "รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร ชโยวรรณ , พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ศิริวรรณ ศิริบุญ . "รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
นภาพร ชโยวรรณ , พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ , พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ศิริวรรณ ศิริบุญ . รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.