ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร
นักวิจัย : นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น , ศิริวรรณ ศิริบุญ
คำค้น : ผู้สูงอายุ--ไทย , ความสัมพันธ์ในครอบครัว--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745817678 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น , ศิริวรรณ ศิริบุญ . (2535). ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น , ศิริวรรณ ศิริบุญ . 2535. "ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น , ศิริวรรณ ศิริบุญ . "ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น , ศิริวรรณ ศิริบุญ . ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.