ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย
นักวิจัย : นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น
คำค้น : ผู้สูงอายุ--ไทย , ความสัมพันธ์ในครอบครัว--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743312242 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/361
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น . (2542). การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น . 2542. "การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น . "การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
นภาพร ชโยวรรณ , โนเดล, จอห์น . การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.