ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง
นักวิจัย : อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พล สาเกทอง , ชูชาติ บารมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746316427 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย . (2538). การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย . 2538. "การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย . "การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย . การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.