ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา
นักวิจัย : ดวงฤทัย กฤษทวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พันธิพา จันทวัฒน์ , นินนาท ชินประหัษฐ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745799769 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31901
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
ดวงฤทัย กฤษทวี . (2536). การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงฤทัย กฤษทวี . 2536. "การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงฤทัย กฤษทวี . "การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ดวงฤทัย กฤษทวี . การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.