ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักวิจัย : สาคร สร้อยสังวาลย์ , อรพิน เสละคร , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/97372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาคร สร้อยสังวาลย์ , อรพิน เสละคร , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว . (2552). โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สาคร สร้อยสังวาลย์ , อรพิน เสละคร , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว . 2552. "โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สาคร สร้อยสังวาลย์ , อรพิน เสละคร , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว . "โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สาคร สร้อยสังวาลย์ , อรพิน เสละคร , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว . โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.