ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ที่วัดจากความเรียงกับทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ที่วัดจากความเรียงกับทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
นักวิจัย : อาภรณ์ ชุนดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745621102 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32710
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

บรรณานุกรม :
อาภรณ์ ชุนดี . (2526). ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ที่วัดจากความเรียงกับทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภรณ์ ชุนดี . 2526. "ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ที่วัดจากความเรียงกับทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภรณ์ ชุนดี . "ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ที่วัดจากความเรียงกับทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
อาภรณ์ ชุนดี . ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ที่วัดจากความเรียงกับทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.