ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่น
นักวิจัย : อภิชาติ โตดิลกเวชช์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา สุจริตธนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745677868 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31739
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ . (2530). ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ . 2530. "ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ . "ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ . ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.