ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยันติ ไกรกาญจน์ , จุฬา สุขมานพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746343815 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ . (2539). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ . 2539. "ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ . "ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ . ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.