ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP
นักวิจัย : วรวรรณ เหมชะญาติ , ศิริเดช สุชีวะ , สร้อยสน สกลรักษ์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/97118
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวรรณ เหมชะญาติ , ศิริเดช สุชีวะ , สร้อยสน สกลรักษ์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช . (2550). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรวรรณ เหมชะญาติ , ศิริเดช สุชีวะ , สร้อยสน สกลรักษ์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช . 2550. "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรวรรณ เหมชะญาติ , ศิริเดช สุชีวะ , สร้อยสน สกลรักษ์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช . "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วรวรรณ เหมชะญาติ , ศิริเดช สุชีวะ , สร้อยสน สกลรักษ์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช . การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.