ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
นักวิจัย : ศิริเดช สุชีวะ , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ศิริชัย กาญจนวาสี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/97117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริเดช สุชีวะ , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ศิริชัย กาญจนวาสี . (2550). รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริเดช สุชีวะ , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ศิริชัย กาญจนวาสี . 2550. "รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริเดช สุชีวะ , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ศิริชัย กาญจนวาสี . "รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ศิริเดช สุชีวะ , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ศิริชัย กาญจนวาสี . รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.