ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดความหนาของโลหะเคลือบผิวโดยเทคนิคนิวเคลียร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดความหนาของโลหะเคลือบผิวโดยเทคนิคนิวเคลียร์
นักวิจัย : นฤปวัจก์ เงินวิจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745690457 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
นฤปวัจก์ เงินวิจิตร . (2531). การวัดความหนาของโลหะเคลือบผิวโดยเทคนิคนิวเคลียร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤปวัจก์ เงินวิจิตร . 2531. "การวัดความหนาของโลหะเคลือบผิวโดยเทคนิคนิวเคลียร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤปวัจก์ เงินวิจิตร . "การวัดความหนาของโลหะเคลือบผิวโดยเทคนิคนิวเคลียร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
นฤปวัจก์ เงินวิจิตร . การวัดความหนาของโลหะเคลือบผิวโดยเทคนิคนิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.