ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก
นักวิจัย : ธนะชัย มีผดุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชา มหาคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , มัทยา จิตติรัตน์
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746366734 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
ธนะชัย มีผดุง . (2539). มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนะชัย มีผดุง . 2539. "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนะชัย มีผดุง . "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ธนะชัย มีผดุง . มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.