ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : บุญธรรม ทั่งทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745828955 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
บุญธรรม ทั่งทอง . (2536). การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญธรรม ทั่งทอง . 2536. "การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญธรรม ทั่งทอง . "การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
บุญธรรม ทั่งทอง . การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.