ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ลักษณะบทเปิดของรายการสไมล์เรดิโอ เน็ทเวิร์ค 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ลักษณะบทเปิดของรายการสไมล์เรดิโอ เน็ทเวิร์ค 3
นักวิจัย : ธนรัตน์ กวีวิทยเวชญ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปนัดดา ธนสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745838039 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31229
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

บรรณานุกรม :
ธนรัตน์ กวีวิทยเวชญ์ . (2537). การวิเคราะห์ลักษณะบทเปิดของรายการสไมล์เรดิโอ เน็ทเวิร์ค 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนรัตน์ กวีวิทยเวชญ์ . 2537. "การวิเคราะห์ลักษณะบทเปิดของรายการสไมล์เรดิโอ เน็ทเวิร์ค 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนรัตน์ กวีวิทยเวชญ์ . "การวิเคราะห์ลักษณะบทเปิดของรายการสไมล์เรดิโอ เน็ทเวิร์ค 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ธนรัตน์ กวีวิทยเวชญ์ . การวิเคราะห์ลักษณะบทเปิดของรายการสไมล์เรดิโอ เน็ทเวิร์ค 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.