ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สุเทพ ธนียวัน
คำค้น : กรดไฮยาลูโรนิค , จุลินทรีย์ -- พันธุศาสตร์ , การปรับปรุงจุลินทรีย์ด้วยวิธีกลายพันธุ์ , การคัดเลือกจุลินทรีย์ , สเตรปโตค็อกคัส -- พันธุศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เป็นสายพันธุ์ตั้งต้นที่ได้จาก American type Culture Collection สามารถผลิตกรดไฮยาลูดรนิคได้ 180.23 มิลลิกรัมต่อลิตภายใต้ภาวที่ทดสอบ เมื่อกลายพันธุ์สายพันธุ์นี้โดยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตนาน 80-120 วินาที จำนวน 3 รอบ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ CU47 ซึ่งผลิตกรดไฮยาลูโรนิคได้ 370.13 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อกลายพันธุ์ต่อด้วย NTG (N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine) ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 5-40 นาที 37 องศาเซลเซียสจะได้สายพันธุ์กลายที่ผลิตกรดไฮยาลูโรนิคได้สูงจำนวนหนึ่ง หลังการคัดเลือกและกลายพันธุ์ซ้ำด้วย NTG อีก 4 รอบ ได้สายพันธ์ CUN 5-10 ซึ่งผลิตกรดไฮยาลูดรนิคได้ 585.85 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อทำการศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดไฮยาลูดรนิคโดยสายพันธุ์ CUN5-10 พบว่า การเลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง (28-32 องศาเซลเซียส) ค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นของของอาหารเลี้ยงเชื้อ 7.5 ปริมาณซูโรสเริ่มต้นที่ 10 กรัมต่อลิตร อัตราเร็วในการเขย่า 200 รอบต่อนาที จุลินทรีย์ผลิตกรดไฮยาลูโรนิคได้ 829.11 มิลลิกรัมต่อลิตร

บรรณานุกรม :
สุเทพ ธนียวัน . (2542). การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเทพ ธนียวัน . 2542. "การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเทพ ธนียวัน . "การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุเทพ ธนียวัน . การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.