ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร
นักวิจัย : อมรา พงศาพิชญ์ , กิตติ ชมเชย , กฤช เอื้อวงศ์ , สมศักดิ์ คณาคำ , ประทีป ปานนิล , นิติ ภวัครพันธุ์ , จันทร์ชม จินตยานนท์
คำค้น : บริษัทเจียไตส่งเสริมอุตสาหกรรม , การพัฒนาการเกษตร , เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย , โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า , หนองหว้า (ฉะเชิงเทรา) -- ภาวะเศรษฐกิจ , โครงการพัฒนาการเกษตร -- ไทย , ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 338.1 บ125 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า / กิตติ ชมเชย -- บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเลี้ยงสุกร / กฤช เอื้อวงศ์, สมศักดิ์ คณาคำ, ประทีป ปานนิล -- การพัฒนาชนบทโดยบริษัทเอกชน : กรณีศึกษาบริษัท เจียไต๋ส่งเสริมเกษตรกรรม / นิติ ภวัครพันธุ์,จันทร์ชม จินตยานนท์

บรรณานุกรม :
อมรา พงศาพิชญ์ , กิตติ ชมเชย , กฤช เอื้อวงศ์ , สมศักดิ์ คณาคำ , ประทีป ปานนิล , นิติ ภวัครพันธุ์ , จันทร์ชม จินตยานนท์ . (2526). บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา พงศาพิชญ์ , กิตติ ชมเชย , กฤช เอื้อวงศ์ , สมศักดิ์ คณาคำ , ประทีป ปานนิล , นิติ ภวัครพันธุ์ , จันทร์ชม จินตยานนท์ . 2526. "บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา พงศาพิชญ์ , กิตติ ชมเชย , กฤช เอื้อวงศ์ , สมศักดิ์ คณาคำ , ประทีป ปานนิล , นิติ ภวัครพันธุ์ , จันทร์ชม จินตยานนท์ . "บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
อมรา พงศาพิชญ์ , กิตติ ชมเชย , กฤช เอื้อวงศ์ , สมศักดิ์ คณาคำ , ประทีป ปานนิล , นิติ ภวัครพันธุ์ , จันทร์ชม จินตยานนท์ . บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.