ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
นักวิจัย : เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , มนตรี สวัสดิ์ศถุงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ยุทธนา กุลวิทิต
คำค้น : ซีมอส (อิเล็กทรอนิกส์) , แรงดันไฟฟ้า -- การวัด , ความจุไฟฟ้า -- การวัด , ตัวเก็บประจุไฟฟ้า , เครื่องมือวัดประจุ , เครื่องวัดไฟฟ้า , สารกึ่งตัวนำ , ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความหนาแน่นของสเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของตัวเก็บประจุ MOS โดยการวัดลักษระสมบัติความจุไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ MOS ที่สร้างขึ้น การวัดความจุไฟฟ้า-แรงดันนี้จะทำบนระบบเครื่องมือวัดโดยอัตโนมัติที่ทำขึ้นมา ค่าความหนาแน่นของประจุระหว่างผิวและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกคำนวณมาจากเคิร์ฟความจุไฟฟ้าแรงดันที่วัดได้จากการทดลอง ค่าที่คำนวณได้เหล่านี้จะมีประโยชน์โดยเป็นข้อมูลป้อนกลับเข้าไปเพื่อปรับปรุงคุรภาพของตัวเก็บประจุ MOS ให้ดีขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาทรานซิสเตอร์ชนิด MOSFET บนสารซิลิกอนอีกด้วย

บรรณานุกรม :
เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , มนตรี สวัสดิ์ศถุงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ยุทธนา กุลวิทิต . (2530). โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , มนตรี สวัสดิ์ศถุงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ยุทธนา กุลวิทิต . 2530. "โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , มนตรี สวัสดิ์ศถุงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ยุทธนา กุลวิทิต . "โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , มนตรี สวัสดิ์ศถุงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ยุทธนา กุลวิทิต . โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.