ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา-สังคมวิทยาการกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา-สังคมวิทยาการกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : ธชา รุญเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สมบัติ กาญจนกิจ
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745810665 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
ธชา รุญเจริญ . (2535). การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา-สังคมวิทยาการกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธชา รุญเจริญ . 2535. "การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา-สังคมวิทยาการกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธชา รุญเจริญ . "การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา-สังคมวิทยาการกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ธชา รุญเจริญ . การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา-สังคมวิทยาการกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.