ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ประณตี วัฒนโพธิดิษฐ์
คำค้น : การสื่อสารแห่งประเทศไทย -- การบริหารงานบุคคล , การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิพัฒน์ ไทยอารี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745631671 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

บรรณานุกรม :
ประณตี วัฒนโพธิดิษฐ์ . (2527). การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประณตี วัฒนโพธิดิษฐ์ . 2527. "การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประณตี วัฒนโพธิดิษฐ์ . "การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ประณตี วัฒนโพธิดิษฐ์ . การฝึกอบรมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.