ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สุเทพ ธนียวัน
คำค้น : แบคทีเรียที่ชอบเค็ม , เดกซ์แทรนเนส , เดกซ์แทรนเนส -- การวิเคราะห์ , ไมโครค็อกคัส , ฟันผุ -- การป้องกัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30995
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ได้ทำการคัดแยกเบคทีเรียทนเค็มจากตัวอย่าง ดิน เลน และน้ำทะเล จากแหล่งบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย จากแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกได้ 1,092 สายพันธุ์ มีอยู่ 19 สายพันธุ์ที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสได้ จึงได้คัดเลือกสายพันธุ์ z-10 ซึ่งภายหลังพบว่าเป็นเชื้อ Micrococcus ซึ่งให้ความกว้างของบริเวณใสมากที่สุดมาศึกษาต่อไป การสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสโดยเชื้อ z-10 นี้เกิดได้ดีในอาหารสูตร Yamaguchi เมื่อเทียบกับสูตรอื่น ๆ สภาวะการเลี้ยงเชื้อที่ให้เอนไซม์เดกซ์แทรนเนส คือเลี้ยงที่ 30°C ความเป็นกรดด่างเริ่มต้นเท่ากับ 9 พบว่าระบบควบคุมการสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสเป็นชนิด induction โดยมีสับสเตรทเดกซ์แทรนเป็น inducer สูตรอาหาร Yamaguchi ได้รับการปรับปรุงจนเชื้อ z-10 สามารถสร้างเอนไซม์ในปริมาณ 13 หน่วยต่อมล.อาหารเลี้ยงเชื้อหรือเพิ่มขึ้นกว่าการใช้สูตรที่ยังไม่ได้รับปรับปรุง 33 เท่า นอกจากนี้ยังได้ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสำหรับการทำงานของเอนไซม์อีกด้วย ำหรับเอนไซม์นี้พบว่ามีความจำเพาะต่อการย่อยเดซ์แทรนชนิด a-1,6 แต่ไม่พบแอคติวิติชนิด a-1,3 หรืออื่น ๆ โดยเอนไซ์ที่ได้รับการทำให้อยู่ในรูปกิ่งบริสุทธิ์ โดยการตกตะกอนด้วย NH SO โครมาโตกราฟบน Sepharose-4B และผ่านบน DEAE-cellulose จะมีค่า Km = 0.558 x 10 M ต่อ เดกซ์แทรน T-2000

บรรณานุกรม :
สุเทพ ธนียวัน . (2533). การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเทพ ธนียวัน . 2533. "การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเทพ ธนียวัน . "การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สุเทพ ธนียวัน . การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.