ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
นักวิจัย : ปิยพร พิเชษฐวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , มานพ พงศ์ทัต
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30975 , 9746335812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
ปิยพร พิเชษฐวัฒนา . (2539). ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยพร พิเชษฐวัฒนา . 2539. "ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยพร พิเชษฐวัฒนา . "ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ปิยพร พิเชษฐวัฒนา . ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.