ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงการประปาหมู่บ้านในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระบบหอถังสูงกับระบบถังความดัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงการประปาหมู่บ้านในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระบบหอถังสูงกับระบบถังความดัน
นักวิจัย : ธวัชชัย อัครวิชญวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพศาล เล็กอุทัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30899 , 9746313851
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย อัครวิชญวงศ์ . (2538). การศึกษาโครงการประปาหมู่บ้านในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระบบหอถังสูงกับระบบถังความดัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย อัครวิชญวงศ์ . 2538. "การศึกษาโครงการประปาหมู่บ้านในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระบบหอถังสูงกับระบบถังความดัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย อัครวิชญวงศ์ . "การศึกษาโครงการประปาหมู่บ้านในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระบบหอถังสูงกับระบบถังความดัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ธวัชชัย อัครวิชญวงศ์ . การศึกษาโครงการประปาหมู่บ้านในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระบบหอถังสูงกับระบบถังความดัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.