ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : สุวรรณี นิธิอุทัย , อัจฉรา ธวัชสิน
คำค้น : สุกร -- โรค , โรคขี้เรื้อน -- การควบคุม , โรคติดต่อในสัตว์ -- การควบคุม , ไอเวอร์เมคติน -- การใช้รักษา , โรคขี้เรื้อน -- การรักษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการทดลองรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรในฟาร์มแห่งหนึ่ง ที่มีการติดเชื้อ Sarcoptes scabiei var suis ตามธรรมชาติ ในสุกรแม่พันธุ์จำนวน 232 ตัว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม จำนวน 14 ตัว ใช้น้ำเกลือ 0.85% ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 มล./33 กก. น้ำหนักตัว กลุ่มที่ 2 กลุ่มรักษา จำนวน 219 ตัว ใช้ 1% ไอเวอร์เมคติน ขนาด 300 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน และหลังจากนั้นให้ยาในขนาดเดียวกันในแม่สุกรก่อนคลอด 1-2 สัปดาห์ทุกตัว ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี ประเมินประสิทธิภาพของยาจากการนับจำนวนตัวไรต่อพื้นที่ผิวหนัง 1 ตร.ซม. อาการเกา และ รอยโรค ผลปรากฎว่า 1% ไอเวอร์เมคตินมีประสิทธิภาพดีมาก เหมาะสมต่อการแนะนำให้ใช้รักษา ควบคุม และกำจัดโรคไรขึ้เรื้อนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร

บรรณานุกรม :
สุวรรณี นิธิอุทัย , อัจฉรา ธวัชสิน . (2541). การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณี นิธิอุทัย , อัจฉรา ธวัชสิน . 2541. "การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณี นิธิอุทัย , อัจฉรา ธวัชสิน . "การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สุวรรณี นิธิอุทัย , อัจฉรา ธวัชสิน . การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.