ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย
นักวิจัย : เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา
คำค้น : ห้องสมุด -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา สุรวดี , สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30852
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

บรรณานุกรม :
เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา . (2526). การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา . 2526. "การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา . "การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา . การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.