ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษา
นักวิจัย : ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
คำค้น : ค่านิยมทางการศึกษา , นักเรียน -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทุมพร ทองอุไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

บรรณานุกรม :
ไทย ทิพย์สุวรรณกุล . (2522). ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไทย ทิพย์สุวรรณกุล . 2522. "ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไทย ทิพย์สุวรรณกุล . "ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
ไทย ทิพย์สุวรรณกุล . ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.