ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักวิจัย : ประยุทธ ชูสอน , เรณู คุปตัษเฐียร , ชัญญา อภิปาลกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/96187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประยุทธ ชูสอน , เรณู คุปตัษเฐียร , ชัญญา อภิปาลกุล . (2543). การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประยุทธ ชูสอน , เรณู คุปตัษเฐียร , ชัญญา อภิปาลกุล . 2543. "การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประยุทธ ชูสอน , เรณู คุปตัษเฐียร , ชัญญา อภิปาลกุล . "การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
ประยุทธ ชูสอน , เรณู คุปตัษเฐียร , ชัญญา อภิปาลกุล . การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.