ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย
นักวิจัย : สุมาลี สังข์ศรี , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , เพ็ญศรี ทวีสุวรรณ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/96077
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี สังข์ศรี , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , เพ็ญศรี ทวีสุวรรณ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . (2540). แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมาลี สังข์ศรี , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , เพ็ญศรี ทวีสุวรรณ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . 2540. "แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมาลี สังข์ศรี , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , เพ็ญศรี ทวีสุวรรณ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . "แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สุมาลี สังข์ศรี , สมประสงค์ วิทยเกียรติ , เพ็ญศรี ทวีสุวรรณ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.