ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม ที่พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม ที่พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น
นักวิจัย : ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30574 , 9746318756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ . (2538). การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม ที่พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ . 2538. "การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม ที่พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ . "การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม ที่พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ . การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม ที่พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.