ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง
นักวิจัย : บัญชา อุ่นใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ดำริห์ บูรณะนนท์ , นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30538 , 9745817775
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
บัญชา อุ่นใจ . (2535). มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัญชา อุ่นใจ . 2535. "มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัญชา อุ่นใจ . "มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
บัญชา อุ่นใจ . มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.