ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบภาษีทางเลือกสำหรับเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบภาษีทางเลือกสำหรับเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย
นักวิจัย : สันติชัย ศรชัยไพศาล
คำค้น : เหมืองและการทำเหมืองทองคำ -- ภาษี , เหมืองและการทำเหมืองทองคำ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30518
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ปัจจุบันราคาทองคำได้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดโลกได้มีการขยับขึ้นมาประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จากราคาประมาณ 1,250 เหรียญ/ออนซ์ เป็น 1,750 เหรียญ/ออนซ์ แต่เนื่องจากระบบการจัดเก็บภาษีแร่ทองคำในปัจจุบันโดยยึดถือปริมาณการผลิตเป็นหลัก (Production based) ซึ่งมีการเก็บค่าภาคหลวงแบบ Sliding scale นั้นทำให้สัดส่วนรายได้ของภาครัฐต่อกำไรทั้งหมดลดลง (Regressive system) เมื่อบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น ในงานวิทยานิพนธ์นี้ ได้ศึกษาถึงวิธีการจัดเก็บภาษี 3 รูปแบบ คือการจัดเก็บภาษีในแบบปัจจุบัน (Production based) ซึ่งมีการเก็บค่าภาคหลวงแบบ Sliding scale, การจัดเก็บภาษีจากกำไรของทองคำที่ผลิตได้ร่วมกับค่าภาคหลวง (Profit based with royalty) และการจัดเก็บภาษีจากกำไรของทองคำที่ผลิตได้ (Profit based without royalty) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดเก็บภาษีจากกำไรของทองคำที่ผลิตได้ (Profit based without royalty) นั้นจะทำให้สัดส่วนรายได้ของภาครัฐต่อกำไรทั้งหมดเพิ่มขึ้น (Progressive system) เมื่อราคาทองเพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเหมาะสมที่ภาครัฐจะนำหลักการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมาใช้ในการจัดเก็บภาษีกับภาคเอกชน หลังจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีจากกำไรของทองคำที่ผลิตได้ (Profit based without royalty) ถึงเปอร์เซ็นต์อัตราผลตอบแทนของโครงการจะเห็นว่ามีค่ามากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์ถึงมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ 20 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าเป็นบวก

บรรณานุกรม :
สันติชัย ศรชัยไพศาล . (2554). การศึกษาระบบภาษีทางเลือกสำหรับเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติชัย ศรชัยไพศาล . 2554. "การศึกษาระบบภาษีทางเลือกสำหรับเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติชัย ศรชัยไพศาล . "การศึกษาระบบภาษีทางเลือกสำหรับเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สันติชัย ศรชัยไพศาล . การศึกษาระบบภาษีทางเลือกสำหรับเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.