ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
นักวิจัย : มินตรา สาระรักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/95788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มินตรา สาระรักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง . (2548). การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มินตรา สาระรักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง . 2548. "การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มินตรา สาระรักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง . "การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
มินตรา สาระรักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง . การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในวิชาจริยธรรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.