ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย
นักวิจัย : วิชิต นันทสุวรรณ , เสรี พงศ์พิศ , จำนงค์ แรกพินิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/95630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชิต นันทสุวรรณ , เสรี พงศ์พิศ , จำนงค์ แรกพินิจ . (2547). การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชิต นันทสุวรรณ , เสรี พงศ์พิศ , จำนงค์ แรกพินิจ . 2547. "การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชิต นันทสุวรรณ , เสรี พงศ์พิศ , จำนงค์ แรกพินิจ . "การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
วิชิต นันทสุวรรณ , เสรี พงศ์พิศ , จำนงค์ แรกพินิจ . การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.