ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ
นักวิจัย : ชัชชัย หลงน้อย , พงศ์เทพ จิระโร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/95494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชชัย หลงน้อย , พงศ์เทพ จิระโร . (2547). การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัชชัย หลงน้อย , พงศ์เทพ จิระโร . 2547. "การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัชชัย หลงน้อย , พงศ์เทพ จิระโร . "การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ชัชชัย หลงน้อย , พงศ์เทพ จิระโร . การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.