ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
นักวิจัย : ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ , วิศนี ศิลตระกูล , ปาน กิมปี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/95363
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ , วิศนี ศิลตระกูล , ปาน กิมปี . (2546). การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ , วิศนี ศิลตระกูล , ปาน กิมปี . 2546. "การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ , วิศนี ศิลตระกูล , ปาน กิมปี . "การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ , วิศนี ศิลตระกูล , ปาน กิมปี . การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.