ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
นักวิจัย : สมประสงค์ วิทยเกียรติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/94263
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมประสงค์ วิทยเกียรติ . (2541). การติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ . 2541. "การติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ . "การติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ . การติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.