ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วิริยา บุญชัย , อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/94074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิริยา บุญชัย , อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ . (2535). การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิริยา บุญชัย , อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ . 2535. "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิริยา บุญชัย , อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ . "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
วิริยา บุญชัย , อลิสา พงษ์อมรพรหม , ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ . การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.