ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอน ให้แก่นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอน ให้แก่นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ
นักวิจัย : ศุภชัย แสงปัญญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/94038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภชัย แสงปัญญา . (2535). การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอน ให้แก่นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภชัย แสงปัญญา . 2535. "การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอน ให้แก่นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภชัย แสงปัญญา . "การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอน ให้แก่นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
ศุภชัย แสงปัญญา . การเปรียบเทียบการนิเทศการฝึกสอน ให้แก่นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวิธีนิเทศรายบุคคล และวิธีสัมมนานิเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.