ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการประเมินผลโครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2531-2532

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินผลโครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2531-2532
นักวิจัย : ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว , อัมพิกา สุริยินทร์ , วัฒนา มัคคสมัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/93779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว , อัมพิกา สุริยินทร์ , วัฒนา มัคคสมัน . (2534). รายงานการประเมินผลโครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2531-2532.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว , อัมพิกา สุริยินทร์ , วัฒนา มัคคสมัน . 2534. "รายงานการประเมินผลโครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2531-2532".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว , อัมพิกา สุริยินทร์ , วัฒนา มัคคสมัน . "รายงานการประเมินผลโครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2531-2532."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ , ไพเราะ มีบางยาง , รัตนา ดวงแก้ว , อัมพิกา สุริยินทร์ , วัฒนา มัคคสมัน . รายงานการประเมินผลโครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2531-2532. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.