ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ในแวดวงการบัญชีของญี่ปุ่น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ในแวดวงการบัญชีของญี่ปุ่น
นักวิจัย : วัชนีพร เศรษฐสักโก
คำค้น : ผู้สอบบัญชี , งบการเงิน , หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 17, 65 (2537) 99-107 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/559
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชนีพร เศรษฐสักโก . (2537). ในแวดวงการบัญชีของญี่ปุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วัชนีพร เศรษฐสักโก . 2537. "ในแวดวงการบัญชีของญี่ปุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วัชนีพร เศรษฐสักโก . "ในแวดวงการบัญชีของญี่ปุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537. Print.
วัชนีพร เศรษฐสักโก . ในแวดวงการบัญชีของญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2537.