ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
นักวิจัย : ดารณี สุวพันธ์ , จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล , อนามัย รุ่งรัตนาอุบล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/93261
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดารณี สุวพันธ์ , จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล , อนามัย รุ่งรัตนาอุบล . (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดารณี สุวพันธ์ , จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล , อนามัย รุ่งรัตนาอุบล . 2554. "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดารณี สุวพันธ์ , จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล , อนามัย รุ่งรัตนาอุบล . "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
ดารณี สุวพันธ์ , จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล , อนามัย รุ่งรัตนาอุบล . การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.