ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : อริศรา เจริญปัญญาเนตร , จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ชยกฤต ม้าลำพอง , สายสนม หลักทอง , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/93196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อริศรา เจริญปัญญาเนตร , จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ชยกฤต ม้าลำพอง , สายสนม หลักทอง , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว . (2553). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อริศรา เจริญปัญญาเนตร , จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ชยกฤต ม้าลำพอง , สายสนม หลักทอง , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว . 2553. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อริศรา เจริญปัญญาเนตร , จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ชยกฤต ม้าลำพอง , สายสนม หลักทอง , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อริศรา เจริญปัญญาเนตร , จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , ชยกฤต ม้าลำพอง , สายสนม หลักทอง , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.