ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง , ชยกฤต ม้าลำพอง , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , นฤมล ตันสุวรรณดี , กฤษณะ ไพโรจน์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/92948
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง , ชยกฤต ม้าลำพอง , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , นฤมล ตันสุวรรณดี , กฤษณะ ไพโรจน์กุล . (2551). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง , ชยกฤต ม้าลำพอง , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , นฤมล ตันสุวรรณดี , กฤษณะ ไพโรจน์กุล . 2551. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง , ชยกฤต ม้าลำพอง , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , นฤมล ตันสุวรรณดี , กฤษณะ ไพโรจน์กุล . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
จิระ ปรังเขียว , เดชา เรืองอ่อน , สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , สายสนม หลักทอง , ชยกฤต ม้าลำพอง , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , นฤมล ตันสุวรรณดี , กฤษณะ ไพโรจน์กุล . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.